Kundeservice / Ordre

SALGSBETINGELSER


Generelle kjøpsbetingelser.

Disse salgsbetingelsene gjelder for kjøp av varer gjennom www.duggcandles.no


1. PARTENE

Selger

Firmanavn: DuggCandles

Kontaktadresse:

Tronstadveien 5a, 3410 Sylling, Norge

E-post:  duggcandles@gmail.com

Telefonnummer: +47 462 16 580 

Organisasjonsnummer: 820 384 822

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

2. BESTILLING OG BETALING FOREGÅR ONLINE

DuggCandles mottar betaling med betalingskort via DIBS og Paypal

Ved din bestilling godkjennes ditt betalingskort automatisk hos PBS via en sikker server hos DIBS. Alle opplysninger sendes i kryptert form. Du tar derfor ingen risiko når du handler hos DuggCandles.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.3. PERSONOPPLYSNINGER

Vi håndterer personopplysninger og betalingsinformasjon med den største sikkerhet. Når du handler i vår nettbutikk og lagrer dine personopplysninger i en egen profil, kan du når som helst be om å få dette fjernet fra vårt kunderegister.

Vi lagrer aldri betalingsinformasjon og opplysningene blir aldri videresendt eller solgt til tredjepart.


4. ORDRE

Bestillingen din leveres i løpet av 4 virkedager etter ordrebekreftelsen. Du vil få en bekreftelsesmail fra oss med varene du bestilt. Deretter vil du få en mail som bekrefter når varen er sendt.


5. PRISER

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Alle priser er i NOK inkl. mva


6. LEVERING

Bestillingen din leveres i løpet av 4 arbeidsdager etter ordrebekreftelsen. 

Vi har Fast frakt i Norge kr 90,- på alle ordre og fraktfri levering når du handler for over kr 700,-. Vi samarbeider med Posten som håndterer alle leveransene våre i Norge. 

Lier, Drammen byen gratis hjemlevering. 


7. ANGRERETT OG RETUR

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.


8. MANGLER VED MOTTATTE VARER

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Send mail til duggcandles@gmail.com eller kontakt oss på telefon (+47) 462 16 580. 


9. KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.


Alle produkter er håndlagde og vil derfor variere litt i størrelse og form. I perioder kan det være litt leveringstid på duftlys og bivokslys, men vi vil hele tiden prøve å levere innen 4 dager etter jeg har mottatt bestillingen.


Forbehold:

Vi tar forbehold om feil priser, prisendringer og at varer kan være utsolgt eller at lageret ikke stemmer, ettersom feil kan skje.

 Hilsen, DuggCandles :)